Софіївська громада

Миколаївська область, Баштанський район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради

Дата: 21.12.2020 16:12
Кількість переглядів: 630

 

 

СОФІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 грудня 2020 р.

с.Софіївка

100-р

 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад Софіївської сільської  ради 

     Відповідно до п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головдержслужби України від 08.07.2011 р. № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 р. за №930/19668 та у зв’язку з наявністю вакантних посад:

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради з зазначенням типових професійно-кваліфікаційних вимог (додаток 1 ):

- головного спеціаліста загального відділу (з юридичних питань);

-  провідного спеціаліста загального відділу.

2. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань головного спеціаліста та провідного спеціаліста загального відділу Софіївської сільської ради (додаток 2).

 

3.Начальнику загального відділу  Калинюк Л.В. підготувати та опублікувати

оголошення на офіційному веб-сайті Софіївської сільської ради.

 

4. Конкурсній комісії виконавчого комітету Софіївської сільської ради забезпечити впродовж 30 календарних днів прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та перевірити подані документи на відповідність їх встановленим вимогам.

 

5. Голові конкурсної комісії провести конкурсний відбір кандидатів на посаду головного спеціаліста загального відділу та провідного спеціаліста загального відділу Софіївської сільської ради згідно чинного законодавства та кваліфікаційних вимог. 

 

6.Конкурсній комісії провести конкурс і за його результатами підготувати пропозиції щодо прийняття на роботу, стажування чи зарахування до кадрового резерву.

7.Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.

 

Софіївський  сільський голова                                         Валерій РИМЧУК

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток  № 1

до розпорядження  сільського

голови №100-р від 21.12.2020р.

Оголошення про конкурс

 Оголошення  конкурсу  на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради:

- головного спеціаліста загального відділу Софіївської сільської ради (з юридичних питань);

- провідного спеціаліста загального відділу Софіївської сільської ради.

Основні вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня кандидатів:

 • громадянство України;

- базова вища  освіта за рівнем бакалавра  відповідного професійного спрямування: для головного спеціаліста - юридична освіта, для провідного спеціаліста без вимог до професійного спрямування;

- без вимог до стажу роботи на службі в органах місцевого самоврядування;

- володіння державною мовою, основними принципами роботи на комп’ютері  та основними програмними засобами;

- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  виконавчого комітету ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-   дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

-   копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування у порядку,визначеному Законом України «Про запобігання  корупції» (висвітити декларацію в НАЗК).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо) та інші відомості.

   Детальнішу інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за вищевказаною адресою: Софіївська сільська рада, вул. Софіївська 24/1, с.Софіївка , Новобузького району, Миколаївської область, 55632.

         Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів, починаючи з дня публікації оголошення.

 

 

 

                                                                                       

  Додаток  № 2

до розпорядження  сільського

голови № 100-р від 21.12.2020р.

Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста загального відділу (з юридичних питань)

 Софіївської сільської ради

 

 1. Трудовий договір.
 2. Колективний договір.
 3. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.
 4. Органи, які розглядають трудові спори.
 5. Строк позовної давності у трудових правовідносинах.
 6. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.
 7. Розмежування компетенції адміністративних комісій при виконавчих органах сільських рад і виконавчих комітетів сільських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.
 8. Захист цивільних прав та інтересів судом.
 9. Позовна давність щодо захисту цивільних прав та інтересів судом.
 10. Поняття права власності.
 11. Підстави набуття права власності.
 12. Право власності на земельну ділянку.
 13. Поняття зобов`язання та підстави його виникнення.
 14. Поняття та види договору.
 15. Відумерлість спадщини.
 16. Завдання цивільного судочинства.
 17. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів.
 18. Завдання господарського судочинства.
 19. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів.
 20. Пред`явлення претензії.
 21. Завдання адміністративного судочинства.
 22. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.
 23. Строк звернення до адміністративного суду.
 24. Представник в загальному, господарському та адміністративному судах.
 25. Документи, що підтверджують повноваження представника в загальному, господарському та адміністративному судах.
 26. Строки апеляційного оскарження в цивільному, господарському та адміністративному судочинствах.
 27. Строки касаційного оскарження в цивільному, господарському та адміністративному судочинствах.
 28. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.
 29. Документи, що підтверджують повноваження представника юридичної особи у кримінальному провадженні.
 30. Цивільний позивач і цивільний відповідач у кримінальному провадженні.

 

 

 

 

 

 

  Продовження додатку №2

Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади провідного спеціаліста загального відділу Софіївської сільської ради

 

 1. Розгляд скарг громадян (ст.16 Закону  України «Про звернення громадян»).
 2. Терміни розгляду звернень громадян (ст.20 Закону України «Про звернення громадян»).
 3. Вимоги до звернення (ст.5 Закону України «Про звернення громадян»).
 4. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (ст..18 Закону України «Про звернення громадян).
 5. Особистий прийом громадян (ст..22 Закону україни «Про звернення громадян»).
 6. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду (ст..23/1 Закону України «Про звернення громадян).
 7. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру (ст.26 Закону України «Про звернення громадян).
 8. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян (ст..28 Закону України «Про звернення громадян).
 9. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (ст..24 Закону україни «Про звернення громадян»).
 10. Обов'язки органів місцевого самоврядування, посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (ст..19 Закону України «Про звернення громадян»).
 11. Термін подання скарги (ст..19 Закону України «Про звернення громадян»).
 12. Розгляд заяв (клопотань) (ст..15 Закону України «Про звернення громадян»).
 13. Діловодство щодо звернень громадян (ст..13 Закону України «Про звернення громадян»).
 14. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях  (ст..10 Закону України «Про звернення громадян»).
 15. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (ст..8  Закону України  «Про звернення громадян»).
 16. Реєстраційний індекс документів (п.33 Типової інструкції з діловодства. Постанова  КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 17. Дата документа (п.32  Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 18. Довідкові дані про установу (п.30  Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 19. Бланки документів (п 19-24 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 20. Загальні вимоги щодо створення документів (п.15-18  Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 21. Адресат  (п.36 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 22. Гриф затвердження документа (п.37  Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 23. Резолюція  (п.38 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 24. Короткий зміст документу (п.39 Типової інструкції з діловодства. ПКМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 25. Відмітка про контроль (п.40 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 26. Текст документу (п.41 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 27. Відмітки про наявність додатків (п.44-46 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 28. Підпис (п.48-55 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 29. Реєстрація документів (п.156-162 Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).
 30. Організація передачі документів та їх виконання (п.163-175  Типової інструкції з діловодства. Постанова КМУ №55 від 17.01.2018 р.).

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь