Софіївська громада

Миколаївська область, Баштанський район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради

Дата: 23.12.2020 16:02
Кількість переглядів: 765

 

СОФІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 грудня 2020 р.

с.Софіївка

102-р

 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад Софіївської сільської  ради 

     Відповідно до п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головдержслужби України від 08.07.2011 р. № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 р. за №930/19668 та у зв’язку з наявністю вакантних посад:

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради з зазначенням типових професійно-кваліфікаційних вимог (додаток 1 ):

- начальника відділу соціального захисту населення Софіївської сільської ради;

-  начальника фінансового відділу Софіївської сільської ради.

2. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань кандидатів на заміщення вакантної посади  начальника відділу соціального захисту населення Софіївської сільської ради (додаток 2).

 

3. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань кандидатів на заміщення вакантної посади  начальника фінансового відділу Софіївської сільської ради (додаток 3).

 

4.Начальнику загального відділу  Калинюк Л.В. підготувати та опублікувати

оголошення на офіційному веб-сайті Софіївської сільської ради.

 

5. Конкурсній комісії виконавчого комітету Софіївської сільської ради забезпечити впродовж 30 календарних днів прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та перевірити подані документи на відповідність їх встановленим вимогам.

 

6. Голові конкурсної комісії провести конкурсний відбір кандидатів на посаду головного спеціаліста загального відділу та провідного спеціаліста загального відділу Софіївської сільської ради згідно чинного законодавства та кваліфікаційних вимог. 

 

7.Конкурсній комісії провести конкурс і за його результатами підготувати пропозиції щодо прийняття на роботу, стажування чи зарахування до кадрового резерву.

8.Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.

 

Софіївський  сільський голова                                         Валерій РИМЧУК

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток  № 1

до розпорядження  сільського

голови №102-р від 23.12.2020р.

Оголошення про конкурс

 Оголошення  конкурсу  на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради:

- начальника відділу соціального захисту населення Софіївської сільської ради;

-  начальника фінансового відділу Софіївської сільської ради.

Основні вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня кандидатів:

  • громадянство України;

- вища  освіта не  нижча ступеня  магістра, спеціаліста  відповідного професійного спрямування;

-  стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування,  на посадах державної служби  або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше  2 років;

- володіння державною мовою, основними принципами роботи на комп’ютері  та основними програмними засобами;

- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  виконавчого комітету ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-   дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

-   копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування у порядку,визначеному Законом України «Про запобігання  корупції» (висвітити декларацію в НАЗК).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо) та інші відомості.

   Детальнішу інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за вищевказаною адресою: Софіївська сільська рада, вул. Софіївська 24/1, с.Софіївка , Новобузького району, Миколаївської область, 55632.

         Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів, починаючи з дня публікації оголошення.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

  Додаток  № 2

до розпорядження  сільського

голови № 102-р від 23.12.2020р.

Перелік питань на перевірку та оцінку знань кандидатів на заміщення вакантної посади  начальника відділу соціального захисту населення Софіївської сільської ради

 

1. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми».

2. Що  таке  мiнiмальна заробiтна  плата? Її розмiр.

3. Поняття  малозабезпеченостi  сiм’ї  та  межi  малозабезпеченостi.    

4. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди        

    різних категорій, крім інвалідів війни.

5. Основнi  принципи  обчислення  середньомiсячного  доходу  на  кожного члена  сiм’ї.

6. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

7. На яких  осіб  поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пiльгами вони користуються?

8. Хто має  право  на  пенсiйне  забезпечення? Які є види пенсій.

9. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

10.Які особи належать до інвалідів вiйни та якими пiльгами вони користуються?

11.Які особи належать до учасників вiйни  та  якими  пiльгами  вони користуються?

12.Хто  такi  ветерани  працi  та  якими  пiльгами  вони  користуються?

13.Що  таке  субсидiя? У яких випадках відмовляють у призначенні субсидії?

14.Хто має право на одержання субсидiю?  

15.Пільги та компенсації громадянам, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи.

16.Порядок призначення та виплати допомоги при народження дитини.

17.Порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

18.Порядок виплати одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання України  „Мати-героїня”.

19. Завдання опіки та піклування (ст.55 Цивільного кодексу України).

20. Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст. 58, 59 Цивільного кодексу України).

21. Які органи є органами опіки та піклування?

22. Яким дітям надається статус дитини-сироти?

23. Яким дітям надається статус дитини, позбавленої батьківського піклування?

24. Які є форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

25. Яка сім’я називається прийомною?

26. Що означає термін «багатодітна сім»я»?

27. Яка дитина вважається малолітньою?

28.Яка дитина вважається неповнолітньою?

29. Які діти є прийомними?

30. Назвати нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 3

до розпорядження  сільського

голови № 102-р від 23.12.2020р.

Перелік питань на перевірку та оцінку знань кандидатів на заміщення вакантної посади  начальника фінансового відділу Софіївської сільської ради

 

1. Бюджетний період.

2. Стадії та учасники бюджетного періоду.

3. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.

4. Складові частини кошторису бюджетної установи.

5. Бюджетна класифікація.

6. Стадії та учасники бюджетного процесу.

7. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

8.Виконання місцевих бюджетів.

9.Види видатків, що здійснюються з бюджету об’єднаної територіальної громади.

10.Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.     

11 Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України.

12.Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання.

13. Структура місцевих бюджетів.

14.Визначення понять: кошторис, паспорт бюджетної програми, дефіцит бюджету.

15. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів.

16. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.

17.Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

18.Види порушень бюджетного законодавства.

19. Порядок використання коштів освітньої субвенції.

20. Порядок використання коштів Додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

21. Порядок використання коштів Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

22. Місцеві  податки  і збори.

23. Плата  за  землю.

24. Платники податку на доходи фізичних осіб.

25. Які видатки забороняється планувати та здійснювати з місцевих бюджетів?

 26. Чи мають право здійснювати витрати місцевого бюджету виконавчі органи місцевої влади здійснювати витрати, якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет?

28. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ одночасно з різних бюджетів?

29. Що таке план використання бюджетних коштів?     

30. Які документи затверджуються одночасно з кошторисом?

 

Додаток

до Порядку

 

Перелік питань для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Загальний перелік питаньна перевірку знання Конституції України,

Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про місцеве самоврядування» та „Про запобігання корупції”

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Які питання потребують правового регулювання та визначаються виключно Законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної                       безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України                     (стаття 143).

30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування», «Служба в органах місцевого самоврядування».

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1-3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування(стаття 4).

4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).

8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 13).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (статті 14).

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 17).

16. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

17. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 21).

18. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування  ; соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 21).

19. Обчислення стажу роботи в органах місцевого самоврядування (стаття 32).

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

21. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування  (стаття 24).

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь