Софіївська громада

Миколаївська область, Баштанський район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради

Дата: 22.01.2021 12:00
Кількість переглядів: 735

 

 

СОФІЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  22 січня 2021 р.

с.Софіївка

8-р

 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад Софіївської сільської  ради 

     Відповідно до п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головдержслужби України від 08.07.2011 р. № 164 «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 р. за №930/19668 та у зв’язку з наявністю вакантних посад:

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради з зазначенням типових професійно-кваліфікаційних вимог (додаток 1 ):

- начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності ;

-  головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності – 2 штатні одиниці;

- спеціаліст ІІ  категорії відділу комунальної власності та земельних відносин (Камінський старостинський округ).

2. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань претендентів на заміщення вакантних посад посадових осіб Софіївської сільської ради (додаток 2).

 

3.Начальнику загального відділу  Калинюк Л.В. підготувати та опублікувати

оголошення на офіційному веб-сайті Софіївської сільської ради.

 

4. Конкурсній комісії виконавчого комітету Софіївської сільської ради забезпечити впродовж 30 календарних днів прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та перевірити подані документи на відповідність їх встановленим вимогам.

 

 

5. Голові конкурсної комісії провести конкурсний відбір кандидатів на посаду головного спеціаліста загального відділу та провідного спеціаліста загального відділу Софіївської сільської ради згідно чинного законодавства та кваліфікаційних вимог. 

 

6.Конкурсній комісії провести конкурс і за його результатами підготувати пропозиції щодо прийняття на роботу, стажування чи зарахування до кадрового резерву.

7.Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.

 

Софіївський  сільський голова                                         Валерій РИМЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку

 

Перелік питань для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Загальний перелік питаньна перевірку знання Конституції України,

Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про місцеве самоврядування» та „Про запобігання корупції”

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Які питання потребують правового регулювання та визначаються виключно Законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної                       безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України                     (стаття 143).

30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування», «Служба в органах місцевого самоврядування».

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1-3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування(стаття 4).

4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).

8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 13).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (статті 14).

11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 17).

16. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

17. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 21).

18. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування  ; соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування  (стаття 21).

19. Обчислення стажу роботи в органах місцевого самоврядування (стаття 32).

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

21. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування  (стаття 24).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III . Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток  № 1

до розпорядження  сільського

голови №8-р від 22.01.2021 р.

Оголошення про конкурс

 Оголошення  конкурсу  на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради:

-  головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності;

- спеціаліст ІІ  категорії відділу комунальної власності та земельних відносин (Камянський старостинський округ).

Основні вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня кандидатів:

  • громадянство України;

- базова вища  освіта за рівнем бакалавра  відповідного професійного спрямування ( для головного спеціаліста – бухгалтерська освіта);

- без вимог до стажу роботи на службі в органах місцевого самоврядування;

- володіння державною мовою, основними принципами роботи на комп’ютері  та основними програмними засобами;

- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  виконавчого комітету ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-   дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

-   копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування у порядку,визначеному Законом України «Про запобігання  корупції» (висвітити декларацію в НАЗК).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо) та інші відомості.

   Детальнішу інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за вищевказаною адресою: Софіївська сільська рада, вул. Софіївська 24/1, с.Софіївка , Новобузького району, Миколаївської область, 55632.

         Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів, починаючи з дня публікації оголошення.

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 1

до розпорядження  сільського

голови №8-р від 22.01.2021 р.

Оголошення про конкурс

 Оголошення  конкурсу  на заміщення вакантних посад Софіївської сільської ради:

- начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

Основні вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня кандидатів:

  • громадянство України;

- вища  освіта не  нижча ступеня  магістра, спеціаліста  відповідного професійного спрямування (бухгалтерська  освіта);

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування,  на посадах державної служби  або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше  2 років;

- володіння державною мовою, основними принципами роботи на комп’ютері  та основними програмними засобами;

- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування з питань бухгалтерського обліку;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії  виконавчого комітету ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-   дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-   копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

-   копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування у порядку,визначеному Законом України «Про запобігання  корупції» (висвітити декларацію в НАЗК).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, тощо) та інші відомості.

   Детальнішу інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати за вищевказаною адресою: Софіївська сільська рада, вул. Софіївська 24/1, с.Софіївка , Новобузького району, Миколаївської область, 55632.

         Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів, починаючи з дня публікації оголошення.

 

 

 

 

 

  Додаток  № 2

до розпорядження  сільського

голови № 8-р від 22.01.2021 р.

Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Софіївської сільської ради

 

 

1.  Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

2. Основні функції  бухгалтерського обліку.

3. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування та її складові.

4.Якими нормативними документами слід керуватися при встановленні посадових окладів працівникам Сільської ради?

5. Види матеріального стимулювання посадових осіб.

6. Преміювання працівників Сільської ради органу місцевого самоврядування.

7. Види утримання із заробітної плати працівника.

8. Який порядок виплати відрядних витрат працівника?

9. Згідно з якими документами проводяться банківські операції?

10. Що таке авансовий звіт?

11. Дебіторська і кредиторська заборгованість.

12. Які джерела фінансування органів місцевого самоврядування?

13. Які розміри мінімальної заробітної плати?

14. Який відсоток складають відрахування із заробітної плати до Пенсійного фонду?

15. Порядок нарахування відпускних.

16.Прибутковий податок, розміри оподаткування ( порядок обчислення і сплати податку).

17. Порядок нарахування відшкодування по листках непрацездатності.

18. Обчислення середнього заробітку.

19. Порядок нарахування декретних.

20. Види нарахувань на заробітну плату.

21. Головна книга . Порядок її заповнення.

22. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.

23. План  рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

24. Порядок оформлення операцій і організація документообороту за розділами обліку. Форми і порядок розрахунків. Порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

25.  Правила проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

26.  Порядок фінансування витрат;

27. Порядок ведення внутрішнього обліку і подання звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;

28. Новітні інформаційні та програмні засоби в бухгалтерському обліку;

29. Планування бюджету органу місцевого самоврядування, поточні плани асигнувань на утримання підпорядкованих установ, складання кошторису витрат, розрахунок та організація їх фінансування, підготовка бюджетної пропозиції на наступний рік.

30.  Про типові форми первинної облікової документації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Продовження додатку №2

до розпорядження  сільського

голови № 8-р від 22.01.2021 р.

 

Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста ІІ  категорії відділу комунальної власності та земельних відносин (Кам’янський старостинський округ) Софіївської сільської ради

1. Право постійного користування земельною ділянкою (стаття 92 Земельного кодексу України).

2. Право оренди земельної ділянки (стаття 93 Земельного кодексу України).

3. Повноваження сільських рад у галузі земельних відносин (стаття 12 Земельного кодексу України).

4. Категорії земель (стаття 19 Земельного кодексу України).

5. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (стаття 20 Земельного кодексу України).

6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (стаття 22 Земельного кодексу України).

7. Зміст права земельного сервітуту (стаття 98 Земельного кодексу України).

8. Земельні ділянки особистих селянських господарств (стаття 33 Земельного кодексу України).

9. Землі житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України).

10. Добросусідство (глава 17 Земельного кодексу України).

11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

12. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13 Земельного кодексу України).

13. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (стаття 121 Земельного кодексу України).

14. Право власності на землю територіальних громад (стаття 83 Земельного кодексу України).

15. Спільна сумісна власність на земельну ділянку (стаття 89 Земельного кодексу України).

16. Повноваження сільських рад у галузі земельних відносин, що стосуються землеустрою ( ст.12 Земельного кодексу України).

17. Повноваження органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування ( ст.122 Земельного кодексу України).

18. Порядок погодження проектів відведення земельних ділянок, що надаються юридичним особам у постійне користування (п.6  ст.123 Земельного кодексу України).

19.Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст.129 Земельного кодексу України).

20.  Визначення державного земельного кадастру (ст.193 Земельного кодексу України) та складові частини державного земельного кадастру (ст.196 Земельного кодексу України);

21  .Визначення поняття кадастрове зонування (ст.197 Земельного кодексу України).

22.Визначення поняття “ Кадастрові зйомки” (ст.198 Земельного кодексу України).

23. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України).

24. Право власності на землю громадян (ст. 81 Земельного кодексу України) та підстави набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України).

25. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України) та  норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. (ст. 121 Земельного кодексу України).

26. Поняття землеустрою (ст.181 Земельного кодексу України),.

27. Визначення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення (ст.43,44,46,47,50,51,53 Земельного кодексу України).

28. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва (ст.207 Земельного кодексу України).

29. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

30. Мета , завдання  та зміст землеустрою ( ст.  182, 183,184 Земельного кодексу України).

 

 

 

 

  Продовження додатку №2

до розпорядження  сільського

голови № 8-р від 22.01.2021 р.

Перелік питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Софіївської сільської ради

1. Поняття бухгалтерського обліку.( ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

2. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

4. Структура оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади. (Постанова КМ України від 09.03.06 No 268 ).

5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

6. Договір: поняття та зміст (ст. 626,628 Цивільного кодексу України)

7. Порядок ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

8. Первинні облікові документи (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

9. Які обов'язкові реквізити повинні містити первинні документи (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»)?

10. Інвентаризація активів і зобов'язань (ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

11. Загальні вимоги до фінансової звітності (ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

12. Звітний період (ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

13. Які здійснюються утримання із заробітної плати?

14. Основні вимоги до складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ.(ПКМУ від 28.02.2002р. No228 про «Порядокскладання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ»).

15. Порядок заповнення авансових звітів.

16. Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис»,  «головні розпоряд­ники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

17. Економічна класифікація видатків бюджету.

18. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання коштів.

19. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

20. Складові заробітної плати посадових  осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомог.

21. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

22. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

23. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, 24. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг. 25. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

26. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

27. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

28Облік товарно-ма­теріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

29. Граничні норми відшкодування добових та фактичних витрат за проживання державним службовцям. Термін подання працівником авансо­вого звіту.

30. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь